Home / Doneren / Projecten / HELP !

“Stop toch niet! We willen nog meer boeken!”

Help LITINDO uit de gevarenzone

 

Vijfentwintig, dertig jaar geleden bestond de bibliotheek van een evangelist op Papoea uit een Bijbel, een liedboek en het zogeheten ‘Rode Boekje van Elly Nieboer’. Die onvolprezen bundel eenvoudige Bijbelverhalen met nog eenvoudiger plaatjes wordt tot op de dag van vandaag nog altijd gebruikt. Ook in die tijd waren er best wel boeken te krijgen, o.a. van dr. Tom van den End, maar voor Papoea was dat nog te ver weg en te hoog gegrepen. 

Ds. Arie Kamer, die namens de Groninger zending eens op bezoek kwam ,was diep ontroerd toen hij die sobere bibliotheek zag liggen op een balk in het huis van evangelist Willem Amorumba in het Korowai-dorpje Fumbaun, een buitenpost van Yaniruma.

 

LITINDO’s succes dankzij Gods zegen

We zijn nu twintig jaar verder. Er is maar één conclusie mogelijk: Wat heeft God het LITINDO-project rijk gezegend! Er zijn al meer dan 25 boeken uitgegeven. Op verschillende niveaus: studieboeken voor de kerkleiders en studenten, maar ook toerustingsmateriaal voor de gemeenten. Dit jaar komen er weer vijf nieuwe titels bij. Al die boeken zijn tot in alle uithoeken van Indo­nesië te koop. Er is een netwerk van LITINDO-agenten opgebouwd die de boeken in de regio promoten. De boeken worden goed verkocht. Van veel boeken is al een tweede, derde, of zelfs vierde druk uitgekomen (per oplage 3.000 – 5.000 exemplaren). En van alle kanten komt de vraag om meer.

De boeken zijn niet vrijzinnig, niet charismatisch, maar bijbelgetrouw oftewel gereformeerd (altijd weer “Terug naar de Bijbel”). Ze zijn niet theoretisch maar praktisch, wel diepgravend maar goed toegankelijk. Bestemd voor toe­gewijde en leergierige kerkleiders en voor ambitieuze en trouwe gemeenteleden.

 

LITINDO’s toekomst in gevaar

Het LITINDO-project is nog lang niet klaar. LITINDO heeft echt niet de bedoeling om zichzelf ‘tot in lengte van jaren’ voort te zetten. Zodra het doel – een Basisbibliotheek Bijbelgetrouwe Theologie – bereikt is, kan LITINDO stoppen of, voor verdere uitbouw, worden overgedragen aan de Indonesische kerken. Maar zover is het voorlopig nog niet. Er moet nog zoveel gebeuren voor het gestelde doel gehaald is. 

De grote vraag is echter: komt het er ook werkelijk van? Want LITINDO zit in de gevaren­zone, zowel wat betreft menskracht als wat betreft financiën.

De realiteit : de drie huidige LITINDO-schrijvers hebben nog vijf à zes jaar te gaan tot hun emeritaat. Zij zijn alle drie ervaren en deskundig: ze hebben in Indonesië gediend, ze kennen de Indonesische taal en cultuur, ze kennen de doelgroepen, ze genieten het vertrouwen van de doel­groepen, de uitgevers en vertalers (door persoonlijke relaties), en – last but not least – ze hebben het schrijven en vertalen in hun vingers. Jongere opvolgers voor hen vinden is haast onmogelijk.  Toch wordt die mogelijkheid onderzocht.

 

 

LITINDO’s werk uit de gevarenzone

Hoe kan worden voorkomen dat LITINDO door tekort aan menskracht en geld binnenkort nood­gedwongen moet stoppen?

Als LITINDO nu eens vijf jaar lang per jaar € 100.000,00 extra zou ontvangen, dan zouden op korte termijn de twee parttime schrijvers, ds Gerrit Riemer en ds Henk Venema, opnieuw fulltime in dienst kunnen komen. Dan zouden zij, samen met ds Jaap Groen die al fulltime voor LITINDO werkt, tot aan hun emeritering over vijf, zes jaar gezamenlijk nog heel wat werk kunnen verzetten. En voor de langere termijn zou een jonge opvolger kunnen worden benoemd en ingewerkt, als er voldoende geld is/binnenkomt

 

Wilt u nadere informatie? Of wilt u eerst het Beleidsplan 2011-2015 lezen? Kijk hier of stuur een mail naar GroningerZendingsDeputaten@gkv.nl.

Wilt u – eenmalig of in vijf jaarlijkse termijnen – doneren? Graag. Het rekeningnummer van de GZD is: 62.00.07.931 t.n.v. Groninger Zendingsdeputaten te Lageland.

 

 

Met uw en jouw hulp kan een succesvol project verder gaan:

De christenen in Indonesië helpen aan Bijbelgetrouwe studieboeken