Home / Nieuws

Nieuws

Ontmoeting

22-05-2015
Gistermiddag had er in Zwolle een hartverwarmende ontmoeting plaats van de schrijvers van Litindo met ds. Bunggul en evangelist Mikha van de "Gereja-gereja Bebas" op Sumba. Beide broeders zijn momenteel in Nederland in het kader van een bezoek aan de Vereniging Steun Oost Soemba, van de Nederlands Gereformeerde Kerken. We zijn erg blij met deze contacten, en hopen dat die ook een positieve invloed mogen hebben op de verhouding van deze kerken met onze eigen zusterkerken in die regio. Overigens zijn deze contacten niet nieuw. Tijdens werkbezoeken van LITINDO werd in het verleden het opleidingscentrum van de Gereja-gereja Bebas in Parai Puluhamu bezocht, en waren er bij bezoeken aan de theologische opleiding STT Yohanes Calvin in Denpasar ook ontmoetingen met studenten uit deze kerken, waaronder ook deze broeders die nu op bezoek kwamen.