Home / Nieuws / Columns

Columns

Boeken voor Indonesië


: 1-07-2009

: Sipke Alserda


Het mooie van het literatuurwerk (vertalen of zelf schrijven), dat via Litindo gedaan wordt, is dat het zo'n geweldige actieradius heeft. Want de doelgroep is niet alleen de eigen achterban (GGRI: de Gereformeerde Kerken in Indonesië), maar heel Indonesië.

Al vanaf het begin was dat de opzet van het Litindo-werk. De aanleiding was, dat het steeds moeilijker werd om zendelingen en gemeente-opbouwwerkers uit te zenden. Vanuit de GGRI werd toen gevraagd om goede, Bijbelgetrouwe lectuur. Maar bij de uitwerking van de plannen werd meteen gezegd: de boeken moeten zó geschreven of vertaald worden, dat ze geschikt zijn voor alle gebieden binnen Indonesië. Dat heeft bijvoorbeeld consequenties voor het taalgebruik en voor (het niveau van) de inhoud. Overigens wordt er wel onderscheid gemaakt: er zijn boeken speciaal bedoeld voor predikanten en theologen en voor theologische opleidingen, en er zijn boeken voor ouderlingen en andere gemeenteleden.

Ik heb grote bewondering voor de schrijvers, die hieraan een dagtaak hebben en zo jaar in jaar uit met schrijven en/of vertalen c.q. corrigeren bezig zijn. Het is niet iedereen gegeven om dat te kunnen en vol te houden. Naast dit bureauwerk maken de schrijvers regelmatig reizen naar de verschillende gebieden in Indonesië. Met een dubbel doel: om het geproduceerde materiaal te testen en te promoten. En om feeling te houden met de 'markt': welke boeken zijn hier nodig? Deze reizen betekenen een geweldige stimulans voor de schrijvers zelf.

Ongedacht groot is - vooral door deze reizen - het netwerk in Indonesië geworden. Op vrijwel alle grote eilanden hebben we contacten gekregen, met kerken, plaatselijke gemeenten, opleidingen. De vraag om te komen en een bezoek te brengen of een seminarie te verzorgen kwam uit alle hoeken van dit immens grote land. Zo krijgen de boeken een grote spreiding binnen Indonesië. We zien dat als een onverwachte zegen van de HERE. En dat de boeken gewaardeerd worden en zelfs in een behoefte voorzien, blijkt uit meerdere herdrukken.

Bijbelgetrouwe boeken, of met andere woorden: gereformeerde lectuur, is van belangrijke betekenis voor de hele christenheid in Indonesië. Ik denk aan een Bijbeltekst als 1 Korintiërs 3, waar benadrukt wordt dat op het éne fundament, Jezus Christus, moet worden verder gebouwd met deugdelijk materiaal. Niet met hout, hooi of stro, dat niet vuurbestendig is, maar met goud, zilver en edelsteen. Die laatste woorden zie ik als beeldspraak voor de zuiverheid en kostbaarheid van het Woord van God. Wanneer met zulk Bijbelgetrouw materiaal gewerkt wordt, zal het werk nooit tevergeefs zijn!

 

Sipke M. Alserda, voorzitter Redactieraad Litindo