Home / Nieuws / Columns

Columns

Een nieuw beleidsplan voor de periode 2011-2015


: 4-03-2011

: Annet van den Berg-Zwarteveen


Het basisdoel van het vorige beleidsplan was de vorming van een basisbibliotheek van bijbelgetrouwe theologie. Met deze boeken kan een blijvend doel worden bereikt: Gods Woord dringt door in de Indonesische kerk en samenleving.

Helaas hebben wij moeten constateren dat dit doel nog niet bereikt is. Daarom wordt dit basisdoel gehandhaafd in het nieuwe beleidsplan. Er is dus nog veel werk te doen en de vraag naar boeken neemt alleen maar toe.

In totaal zijn nu 23 boeken uitgegeven. Vooral de boeken over gemeenteopbouw zijn populair. Van sommige titels zijn meer dan 12.000 exemplaren verkocht. De boeken worden vooral door mensen met leidende posities in de kerken gelezen. Een aantal handboeken voor liturgiek, missiologie en catechetiek behoort inmiddels tot verplichte literatuur op theologische scholen. De naamsbekendheid van LITINDO als bron van betrouwbare theologische boeken neemt nog steeds toe.

Op dit moment wordt bij de uitgevers de laatste hand gelegd aan een vijftal boeken.
Daarnaast is er een grote hoeveelheid boeken die "in proces" zijn, dus waar nog aan wordt gewerkt. Als wordt geconstateerd dat er gebrek is aan literatuur met betrekking tot een bepaald onderwerp, dan wordt gezocht naar boeken die vertaald en toegespitst kunnen worden op de situatie in Indonesië.

De boeken worden eerst letterlijk vertaald. Daarna vindt er een controle plaats of deze ruwe vertaling voldoende aansluit bij de Indonesische cultuur en beleving. Vervolgens worden deze vertalingen uitgezet op scholen of studiebijeenkomsten. Inhoudelijke en tekstuele reacties worden verzameld en verwerkt. Na eindcorrectie gaat het boek naar de uitgever. In overleg met de schrijver maakt de uitgever het boek klaar voor de drukkerij. Het productieproces kost veel inspanning en verloopt dus langzaam.

Hoewel het werk van LITINDO succesvol is, toch dreigt het tot stilstand te komen.
Niet door vertragingen in het uitgeven van boeken of slechte verkoopcijfers, maar door teruglopende financiële inkomsten in Nederland en door pensionering. Volgens de meerjarenbegroting gaat LITINDO vanaf 2016 in de rode cijfers komen. Daarnaast bereiken de drie Nederlandse schrijvers over 6 tot 7 jaar de pensioengerechtigde leeftijd.

Het zou erg jammer zijn als het nog langer gaat duren voordat de boeken "in proces" uitgegeven kunnen worden. Helpt u mee dit project voort te zetten door uw gebed en financiële ondersteuning?

 

Annet van den Berg-Zwarteveen, lid GZD