Home / Nieuws / Columns

Columns

Een nieuw seizoen, een nieuwe kans?


: 8-09-2011

: Anita Helder


En nu zijn we weer bezig. Thuis, op school, achter ons bureau, in het ziekenhuis.

De vakantie is voorbij en we pakken ons werk weer op, niet altijd even enthousiast want de vakantietijd is toch wel heel erg fijn!

En ook in de kerkelijke gemeentes wordt weer vergaderd, gestart, gebeden, gewerkt in Gods Koninkrijk.

 

Een nieuw seizoen, nieuwe kansen ook?

 

In dit seizoen willen we een start maken met een extra financiële actie voor Litindo.

Een actie voor de komende 5 jaar.

U kunt daar mee over lezen op deze site onder het kopje Doneren/Help!

De actie gaat op 25 september van start met een classicale zendingszondag. Dus in alle 11 kerken wordt dezelfde tekst en presentatie gegeven en zullen de gemeenteleden een folder met informatie over de actie en een machtigingskaart ontvangen.

Met de hulp van de plaatselijke zendingscommissies zullen de kaartjes weer worden ingeleverd en hopen we als GZD een beeld te krijgen van de toezeggingen voor de komende 5 jaar.

Ook buiten de classis en in het buitenland wordt geprobeerd om fondsen te werven .

 

Wat zou het prachtig zijn als Litindo deze nieuwe kans krijgt, om met 3 fulltime schrijvers/vertalers door te gaan de komende 5 jaar!

Want dan kan nog een groot deel van het voor vertaalde werk dat klaar ligt naar de uitgever.

De basisbibliotheek voor de Indonesische Kerken zou dan afgemaakt kunnen worden.

 

We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor  25 september.

Dominees informeren, zendingscommissies bijpraten en inschakelen bij het verspreiden van de folders, presentaties doorsturen. Als voorlichters zijn we er (bijna) klaar voor.

 

We bidden God of  Hij ook dit wil zegenen. We verwachten het van Hem.

Blijft u meebidden?

 

Later dit jaar hopen we u meer te kunnen vertellen over de gedane toezeggingen en het verdere verloop van het Litindo project.

 

Anita Helder