Home / Nieuws / Columns

Columns

LITINDO over in Australische handen!


: 2-09-2013

: Hans Beeftink


Het zou een krantenkop kunnen zijn boven een stuk waarin de overname van een Nederlands bedrijf door een buitenlandse multinational wordt beschreven.

Lang niet altijd roept een overname warme gevoelens op. Dit keer wel.

Want het gaat niet over een bedrijf en al evenmin over een Australische multinational.

Het gaat erover hoe onze goede God dingen kan sturen op een voor ons mensen onbegrijpelijke manier.


Litindo, wat is dat ook al weer voor een organisatie?
LITINDO houdt zich bezig met het schrijven, vertalen, publiceren en distribueren van gereformeerde theologische literatuur ten behoeve van de kerken in Indonesië. Het project valt onder verantwoordelijkheid van de Groninger Zendingsdeputaten (GZD) van de classis Groningen van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Er zijn thans drie schrijvers/vertalers fulltime werkzaam.
Lange tijd leek het erop dat na de emeritering van de laatste schrijver in 2018 aan het project een einde zou komen. Alle schrijvers met emeritaat, geen geschikte opvolgers en een zeer beperkt budget. En wat de GZD ook allemaal bedacht, steeds weer kwam als conclusie uit de bus: we weten niet hoe we op een verantwoorde manier door zouden kunnen gaan.
Een pijnlijke conclusie, want er is nog zoveel werk te doen. Een conclusie ook die emoties oproept, niet in de laatste plaats bij de schrijvers. Je zou het als volgt kunnen schetsen: ze gaan met emeritaat, leggen de pen neer en zien hun levenswerk in rook opgaan.
En dat doet pijn, zeker als de honger naar goede gereformeerde literatuur in Indonesië blijft bestaan.
Dat was de situatie waarin de GZD tot voor kort verkeerde.

 

Over naar de andere kant van de wereld en wel naar Australië, om precies te zijn naar de zuidwestpunt van dit continent. Daar ligt de plaats Rockingham. In die plaatst is een gemeente van de Free Reformed Church (FRC) en deze gemeente verricht missionaire arbeid op Sumba (Indonesië). De predikant van de gemeente, Rev. Art van Delden maakte reizen naar het zendingsgebied en ontmoette daar op enig moment ds. Jaap Groen, een van de schrijvers van de GZD. Natuurlijk wordt er dan gepraat over ieders werk en Van Delden raakte enthousiast over het vertaalwerk. Hij zag er ook het grote belang van in.
Van Delden kreeg een beroep van de FRC van Mundijong, hij nam dat beroep aan en begon in Mundijong het vertaalwerk te promoten en met succes want de gemeente raakte enthousiast.

Door de contacten die er inmiddels waren met de Nederlandse schrijvers sijpelde ook het bericht door dat de GZD overweegt om in 2018 met Litindo te stoppen. Dat bericht baarde de Mundijong Mission Board (de zendingscommissie van Mundijong) zorgen. Zij waren immers druk bezig met het opzetten van een vertaalproject, hadden Litindo leren kennen en waarderen en dan dreigt de GZD af te haken. Dat vroeg om een reactie.

 

Terug naar Nederland. In april 2012 komt er een brief binnen van de Mundijong Mission Board (MMB). Men heeft kennis genomen van het feit dat de GZD overweegt te stoppen met Litindo en zou daar graag eens met de GZD over van gedachten willen wisselen. Citaat:  “We would be prepared to send someone to Holland to initiate these discussions and prepare the groundwork for future cooperation while also becoming acquainted with the people concerned”. Omdat er voor de herfst van 2012 een werkreis van ds. Jaap Groen naar Indonesië is gepland besluit de GZD om hem twee weken naar Mundijong te laten gaan voor een orienterend gesprek. De MMB stemt in met dat voorstel. Ds. Groen laat deze kans niet onbenut en weet het vuurtje in Mundijong en omgeving verder aan te wakkeren. Het gevolg is dat de MMB voorstelt om hun voorzitter, br. Kees Wieske, naar Nederland te sturen voor verdere besprekingen.

Dan komt die gedenkwaardige donderdag 20 juni 2013. De dag waarop de GZD, de schrijvers en de redactieraad van Litindo gesprekken hebben met br.Wieske die niet gekomen is om wat vrijblijvend te praten maar die de opdracht heeft om thuis te komen met een intentieverklaring waarin staat dat het project Litindo op termijn wordt overgdragen aan de gemeente in Mundijong.

En aldus geschiedde. Achter deze drie woordjes gaat een wereld van verwondering en dankbaarheid schuil. Niemand had gedacht dat binnen één dag het voortbestaan van Litindo verzekerd zou kunnen zijn. De classis Groningen heeft inmiddels met dankbaarheid kennis genomen van deze ontwikkelingen en de GZD heeft groen licht gekregen om op de ingeslagen weg verder te gaan. 

 

De gemeente van Mundijong heeft het draaiboek klaar liggen. Als onze drie Nederlandse schrijvers met emeritaat gaan kan hun taak worden overgenomen door drie schrijvers die Mundijong op dat moment klaar heeft staan.

Tot die tijd zullen de GZD en de MMB regelmatig overleg hebben over de diverse stappen die genomen moeten worden.

En vanaf 2018 zal Litindo (zo de Here wil) in Australische handen zijn en het zo belangrijke werk kan worden voortgezet.

Wat ik al zei: onze goede God kan dingen sturen op een voor ons mensen onbegrijpelijke manier.

 

 

Hans Beeftink

 

 

 

Penningmeester GZD