Home / Nieuws / Columns

Columns

Reacties uit Indonesië


: 18-06-2012

: Jaap Groen


Hoe kijkt men in Indonesië nu eigenlijk aan tegen LITINDO? Wat zijn de reacties vanuit onze eigen zusterkerken daarginds, de GGRI? En dan vooral van Papua, waar de vraag om gereformeerde theologische literatuur oorspronkelijk vandaan kwam! 

Een paar uitspraken, genoteerd op en rond de in februari gehouden 1e nationale synode van de GGRI. 
 
Ds. Pila Njuka (Sumba): Heel veel dank aan LITINDO, dat nu reeds zoveel jaren werkt voor de GGRI. Het is onze partner. We spreken de hoop uit dat de bezoeken van LITINDO doorgaan. Werk met vreugde door, tot eer van de naam van de Here in Indonesië!
 
Ds. Yohanes Atil (Kalimantan): Wij spreken ook onze dank uit voor het werk van LITINDO. Wat door LITINDO wordt gepubliceerd helpt predikanten, evangelisten en kerkeraadsleden enorm. We willen dat LITINDO haar werk voor de GGRI voortzet.
 
Ds. Mada Biha (Kupang): Veel dank voor de commitment van LITINDO. Buitengewoon, dat er nu drie fulltime schrijvers zijn!
 
Ds. Markus Kawangtet (Papua): Destijds op de STM drilde ds. Haak ons in de exegese; het was voor ons te vergelijken met het zich door een dicht struikgewas heen worstelen. Daarna kwam LITINDO. Er zijn reeds veel boeken door LITINDO gepubliceerd die ons erg helpen bij het werk in de gemeente en het begeleiden van de evangelisten. LITINDO is een partner waar we graag mee verder willen werken. 
 
Ds. Yulianus Kiam (Papua): Als ik dit zo op me laat inwerken, dan is LITINDO eigenlijk een fabriek die de oorspronkelijke leer van de Reformatie doorgeeft. Net als vroeger, maar in een andere vorm. Laat LITINDO als het even kan niet stoppen! Dit is de ruggegraat, die de identiteit van de Gereformeerde kerk verstevigd. Als Litindo er niet meer zou zijn, zouden we willekeurig boeken aanschaffen, omdat we dan niet zouden weten welke wel en welke niet goed zijn…
 
Uiteindelijk sprak de Synode het volgende uit: LITINDO heeft een vaste plek in het hart van de GGRI, en wij blijven LITINDO dragen in onze gebeden. Wij spreken onze dank uit voor het werk van LITINDO, dat wij van groot nut vinden voor de dienaren van de Heer in de GGRI.