Home / Nieuws / Columns

Columns

Rijk gezegend !


: 16-12-2011

: GZD


De Groninger Zendingsdeputaten zijn eind september een financiële actie gestart voor het LITINDO-project. Deze actie is onder de achterban (Groninger-classiskerken) gehouden.

Naast alle toezeggingen vanuit de classis Groningen kwamen er ook giften uit het hele land binnen. Op een gegeven moment voltrok zich een groot wonder,nl.:  van de ene op de andere dag kreeg de GZD de financiële ruimte om de beide parttime schrijvers, fulltime in dienst te kunnen nemen. Wij werden er stil van en zagen hierin Gods zegen op het LITINDO-project. Het doel waar we de actie voor gevoerd hebben- de basisbibliotheek voor onze broeders en zusters in Indonesië- kan voltooid worden! Op een extra classisvergadering van 15 december j.l. hebben we de classis gevraagd om ds. G. Riemer en ds. H. Venema m.i.v. 01-04-2012  tot aan hun emeritaat te benoemen voor het LITINDO-project. De classis heeft dit gedaan. Wij zijn hier heel blij mee, maar het is wel met een dubbel gevoel voor Onnen, want zij raken hun predikant kwijt. De gemeente van Onnen heeft zich volledig achter  de actie geschaard, niet omdat ze ds. Venema graag kwijt willen, maar omdat ze het belang van dit werk inzagen. Wij hopen en bidden dat het voor de gemeente van Onnen duidelijk wordt hoe hun weg verder zal gaan.

Gelukkig heeft God zijn plan al klaar met hen en met ons.