Home / Nieuws / Columns

Columns

Vernieuwde website


: 19-06-2009

: Daan van der Woude


Aan mij de taak om op de vernieuwde website van Litindo iets te schrijven. Dat is een niet eenvoudige zaak. Er is zoveel te vertellen, zoveel te schrijven dat je haast niet weet waar je aan moet beginnen. Ook wil je als eerste niet het gras voor de voeten van mijn collega's die later nog moeten schrijven weg maaien.

Dus houd ik het maar algemeen.

Het werk van Litindo is erg belangrijk voor de kerken in Indonesië. Het schrijven en vertalen van boeken in de Indonesische taal is een basis voor de verspreiding van het evangelie. Het brengen van Gods woord door middel van boeken is een blijvende mogelijkheid voor ons om de mensen in Indonesië met het geloof in aanraking te laten komen. De boeken die de Bijbel kunnen uitleggen en zo meer duidelijkheid kunnen geven over het Woord van onze God.

Dat Woord dat ons allen wil opwekken God te dienen en hem lief te hebben. Hij heeft ons nog meer lief. Dat lezen we steeds maar weer in de Bijbel. Zo lief zelfs dat hoewel wij hem hadden verlaten en de rug toegekeerd, hij ons zijn Zoon gegeven heeft. Die Zoon die in de wereld gekomen is om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken. Door die Zoon komen we weer recht voor God te staan. Wat is het fijn om dat in de wereld uit te mogen dragen. Dat is ook de boodschap die de zending over de hele wereld wil brengen. Het is ook de boodschap die wij door het werk van Litindo in Indonesië willen uitdragen. Het wordt steeds moeilijker in de wereld het geloof uit te kunnen dragen. Vooral in landen waar het islamitische geloof steeds meer terrein wint. Het uitzenden van mensen vanuit ons land naar andere landen om het evangelie te brengen wordt steeds moeilijker. Door het schrijven van boeken die altijd blijven en uitleg geven over het Woord van God, is er een goede mogelijkheid om dat aan de mensen in Indonesië te vertellen. Het is ook een opdracht van God zelf die we hiermee willen uitvoeren. De opdracht die ondermeer in Matteus 28 vers 19 en 20 staat:

Gaat dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen.  

Aan die opdracht willen we proberen steeds meer gehoor te geven. Dat kunnen we niet alleen. Dat kunnen we alleen maar in vol vertrouwen op de zegen van onze God. Daar willen we dan ook steeds weer om vragen. Gebed dat nodig is om dit werk te kunnen doen. Gebed voor onze schrijvers en voor alle medewerkers van Litindo, maar ook voor de broeders en zusters in Indonesië. Dat ze door dit werk God steeds meer leren kennen en hem liefhebben en dat door dit werk onze God steeds meer geëerd wordt.

Laten we in onze gebeden dit werk steeds meer aan onze God die ook hun God is opdragen.

 

Daan van der Woude