Home / Nieuws / Columns

Columns

Vooruitdenken


: 2-02-2010

:


Op het moment dat ik deze column schrijf is het hartje winter. Er ligt nog steeds sneeuw, er wordt geschaatst en de open haard gaat  s' avonds aan. Toch zijn mijn gedachten al gericht op 24 mei 2010. Dan wordt in Spakenburg de 10e DVN dag gehouden, een 2 jaarlijks, grootst opgezette zendingsdag voor alle zendende instanties binnen de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) en andere organisaties die op missionair gebied actief zijn. Er wordt op die dag veel informatie gegeven over projecten, landen, en uitgezondenen in verschillende paviljoens. Maar ook zijn er "veldwerkers" die zelf iets komen vertellen over het werk dat zij in opdracht van de Zendende instantie doen. Dat zijn in ieder geval de 3 Litindoschrijvers (als ze niet op werkreis zijn) en zo mogelijk de 2 studenten uit Jakarta die op dit moment in Kampen studeren. Er is ruimte voor ontmoeting, bezinning en gebed maar bovenaan staat de voorlichting en informatieverstrekking.  Ook dit jaar willen we het werk van Litindo en Setia weer bij een groot publiek onder de aandacht brengen.

Voorlichting, dat is waar we ons telkens weer mee bezig moeten houden. Want hoe kan iemand ergens betrokken en enthousiast over zijn als hij/zij er niets van weet? Hoe kun je gericht bidden als je niet weet waarvoor je moet bidden of danken? Werk voor de voorlichters dus! In de classiskerken, op een gemeenteavond of zendingszondag. Op scholen, om ook de jongeren met het werk van de zending bekend te maken. En wat een impact heeft het als een van de Litindoschrijvers komt vertellen over de vorderingen van het werk of aan de hand van een gemaakte werkreis een gemeente kan bijpraten. Het is goed om telkens weer te horen dat God doorgaat met zijn werk, al lijken boeken niet direct een spectaculair middel.

Want waar we in Nederland over elk theologisch onderwerp wel een boek hebben, is dat in Indonesië nog lang niet het geval. Laten we daarom bidden om een goede voortgang van het werk van Litindo en Setia. Voor gezondheid voor de schrijvers en medewerkers in Indonesië. Voor een oplossing voor de huisvesting van de studenten in Jakarta. Maar ook voor de komende DVN dag. Dank voor de mogelijkheid die er is om deze dag te organiseren. Bid dat veel mensen weer enthousiast mogen worden voor het werk dat wereldwijd in Gods Koninkrijk wordt gedaan. Door DVN en nog zoveel meer organisaties. Dank bovenal God! Hij is niet gebonden aan Nederland maar is grenzeloos groot!!

 

Anita Helder.