Home / Nieuws / Columns

Columns

Wat is de reikwijdte van het LITINDO-werk?


: 1-11-2010

: Annet van den Berg-Zwarteveen


In de column van de vorige maand wordt gesproken over het gebruik van internet en telefoon: binnen een minuut antwoord op een sms'je. De mobiele telefoon wordt tot in de binnenlanden van Kalimantan Barat gebruikt. Soortgelijke situaties worden beschreven in de weblogs van Jaap Groen en Henk Venema. De manieren van communiceren veranderen. Daarvan wordt gebruik gemaakt bij het onderhouden van het LITINDO-netwerk.

Wie de werkreizen van de Litindo-schrijvers een beetje volgt, die ziet dat het netwerk steeds groter wordt. Steeds meer gebieden in Indonesië worden bezocht. Papua, Sumba, Timor en Kalimantan Barat worden nog steeds bezocht. Op Sulawesi, Bali, Nias, Ambon en Java zijn contacten gelegd en sommige van deze gebieden zijn inmiddels al meerdere keren bezocht.

 

Wat voor contacten worden gelegd?

Kerken en theologische opleidingen worden bezocht, seminars en lessen gegeven. De inhoud van bestaande boeken wordt tijdens deze bijeenkomsten gepresenteerd. De inhoud van toekomstige boeken wordt getoetst, verduidelijkt en aangepast.

 

Voor wie wordt geschreven?

Een deel van de boeken wordt gebruikt op theologische opleidingen. Deze boeken zijn ook bruikbaar voor predikanten en andere kerkelijk werkers. Daarnaast zijn er boeken die binnen de kerken gebruikt worden. Veel boeken hebben inmiddels, ook via de boekhandel, een weg gevonden door heel Indonesië.

 

Nieuwe ontwikkelingen?
Indonesië is een zeer diverse samenleving, met veel eilanden, volken, talen en culturen. Maar wie de ontwikkelingen volgt, ziet dat ook in Indonesië de tijd niet stilstaat. Wegen worden aangelegd. Vervoer gaat sneller. Computers,  internet, mobiele telefoon, het is aanwezig. Dat zorgt voor snelle ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden, zoals via deze website.

 

Nieuw beleid?

Ja en nee. Het schrijven van boeken blijft. De inhoud wordt continue afgestemd op de toekomstige gebruikers. De bibliotheek van gereformeerde theologische boeken wordt steeds verder aangevuld.

Nieuw is dat presentaties over de boeken worden gevraagd en waar mogelijk gegeven op bijeenkomsten in kerken en opleidingen. Dat geeft de mogelijkheid de inhoud van de boeken onder de aandacht te brengen. Het blijkt ook uit de verkoop van boeken tijdens die bijeenkomsten. Zie ook de weblog van Henk Venema van 16 mei 2010.

Nieuw is dat Litindo-agenten, mensen die de boeken kennen en willen introduceren in hun eigen netwerk, worden gevraagd en aangesteld. Zie ook de weblog van Jaag Groen van september / oktober 2010.

Nieuw is de vernieuwde website, vernieuwd en uitgebreid met nieuwe mogelijkheden.

Alles met het doel 'werken aan een verantwoorde basis-bibliotheek van gereformeerde boeken in de Indonesische taal', zoals te lezen is in de Visie en Missie van LITINDO.

 

Annet van den Berg-Zwarteveen, lid GZD