Home / Nieuws / Columns

Columns

Wie schrijft blijft


: 31-10-2009

: Henk Venema


Op hun verzoek helpt LITINDO de kerken en christenen in Indonesia op een specifieke manier. Door de publicatie van boeken: studieboeken voor predikanten en lesmateriaal voor gemeentetoerusting en voor jongeren. Zo werkt LITINDO mee aan de opbouw van Christus' kerk in Indonesia. Uit de aantallen verkochte boeken en ook uit het toenemend aantal contacten blijkt deze hulpverlening aan te slaan. LITINDO wordt door de gebruikers wel terecht betiteld als onze papieren zendeling. Met dit verschil dat zendelingen komen om te gaan, terwijl LITINDO de intentie heeft om te blijven. Papier heeft immers een veel langere levensduur dan mensen. Geschreven woorden overleven de mondelinge lessen, preken en verhalen. Wie schrijft blijft.

 

Woorden bewaren voor latere lezers en hoorders is bepaald niet iets van recente datum. In feite is dit een gebruik al zo oud als de wereld. De Heer en Verlosser van hemel en aarde heeft er zelf voor gezorgd dat zijn gesproken Woord zwart op wit werd gezet en zo voor volgende generaties bewaard. Hij heeft zelf - tot twee keer toe! - zijn verbondswet opgeschreven op stenen platen, en die via Mozes aan Israel gegeven (Ex. 31:18; 34:1). En hij inspireerde tal van schrijvers om zijn woorden schriftelijk vast te leggen. Zo gaf hij aan de profeet Jeremia een omvangrijke schrijfopdracht: "Neem een boekrol en schrijf daarin alles wat ik je gezegd heb over Israël, Juda en de andere volken sinds ik in de tijd van koning Josia voor het eerst tot je sprak" (Jer. 36:2). Een enorme klus waarbij Jeremia gebruik maakte van een secretaris: "Op verzoek van Jeremia schreef Baruch, de zoon van Neria, alle woorden van de HEER die Jeremia hem dicteerde met inkt in een boekrol" (Jer. 36:4, 18). En ook dat gebeurde twee keer, want koning Jojakim gooide de eerste rol, toen die aan hem werd voorgelezen, in het vuur. Op een nieuwe rol werd de inhoud van de eerste exact gekopieerd - wat een werk! - en zelfs nog verder uitgebreid met "veel woorden van gelijke strekking" (Jer. 36:32). Op bevel van de HEER verscheen er zo een uitgebreide, tweede editie van zijn goddelijke woorden.

 

Later, in de tijd van het Nieuwe Testament, fungeerde onder meer dokter Lucas als schrijver. Vòòr hem hadden anderen al een (ooggetuigen)verslag geschreven over alle gebeurtenissen rond Jezus Christus. Maar ook Lucas ging "alles van de aanvang af" nauwkeurig na en stelde zijn bevindingen "in ordelijke vorm" op schrift (Luc. 1:1-4). Een van die andere schrijvers was de apostel Johannes. Hij zette van alles wat hij had gezien en gehoord slechts een selectie zwart op wit als een betrouwbaar getuigenis, want zo eindigde hij: "als al zijn [Jezus] daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden" (Joh. 21:24-25). De bijbel: Woord op schrift. Duurzaam, leesbaar voor iedereen.

 

Dat opgeschreven woord van God kunnen wij eeuwen later nog altijd nalezen en voorlezen. God wist het al: wie schrijf blijft (al had hij in zijn oneindige wijsheid natuurlijk ook best een andere manier kunnen bedenken). De bijbel - de Heilige Schrift - is het meest verkochte boek ter wereld. Daarmee staan alle andere boeken die ooit geschreven en gepubliceerd zijn, ook die van LITINDO, in geen vergelijk. Allereerst zijn dat boeken van mensen. Bovendien zijn ze tijd- en cultuurbepaald. Maar toch geldt ook van alle boeken die de bedoeling hebben om Gods Woord duidelijk uit te leggen en concreet toe te passen, dat wie schrijft blijft. Boeiend! Want ze dienen de voortgang en de verdere ontwikkeling van Gods volk. Totdat God zelf zijn plan voltooid heeft.

 

Henk Venema