Home / Resultaten / Boeken

Boeken

De volgende titels zijn tot nu toe door LITINDO in Indonesië op de markt gebracht (van de meeste titels verschenen reeds meerdere drukken):

 

Theologische handboeken:

 • Handboek Catechetiek (ds. G. Riemer)
 • Handboek Liturgiek (ds. G. Riemer)
 • Handboek Missiologie (ds. H. Venema)
 • Handboek Symboliek (ds. J.P.D. Groen) 
 • Handboek Dogmatiek (ds. J.A. Boersema, J.P.D. Groen, D. Mak, R.Th. Pos, G. Riemer, H. Venema) 

 

Commentaren:

 • Openbaring (ds. J.P.D. Groen)
 • Christus op aarde: zijn levensbeschrijving door leerlingen en tijdgenoten (prof. dr. J. van Bruggen)
 • Markus. Het evangelie volgens Petrus (prof. dr. J. van Bruggen)

 

Theologie:

 • De Bijbel is geen puzzelboek (ds. Tj. Boersma, bewerkt door ds. G. Riemer)
 • De kinderdoop (ds. J.J. Schreuder, bewerkt door ds. G. Riemer)
 • Zo rijk als Job (ds. C. Bijl)
 • Wie maakte de Bijbel? (prof. dr. J. van Bruggen, bewerkt door ds. J.P.D. Groen)
 • De charismatische beweging en onze kerk (prof. dr. J.W. Maris, bewerkt door ds. G. Riemer)
 • Nieuw leven. De christen in zijn plaatselijke culturele context (ds. H. Venema)
 • De Heilige Schrift - voor ons! (ds. H. Venema)
 • Het lezen van de Bijbel (prof. dr. J. van Bruggen, bewerkt door ds. H. Venema)
 • Proces om de volken (C. van den Berg, bewerkt door ds. H. Venema)
 • Roep Mij aan (H. Westerink, bewerkt door ds. G. Riemer)
 • Candlestand Statement (internatiopnale uitgave IRTT/DVN)
 • Het goede nieuws van het Oude Testament en Beter nieuws uit het Nieuwe Testament (ds. J. Klapwijk)

 

Kerkgeschiedenis:

 • Geschiedenis GGRI (ds. G. Riemer)

 

Serie Gemeenteopbouw:

 • De levende gemeente (ds. G. Riemer)
 • Kerkelijke administratie (Joh. Veldhuizen)
 • Het huisbezoek (ds. G. Riemer)
 • De ouderling (ds. G. Riemer)
 • De Diaconale Gemeente (ds. G. Riemer)
 • Een gemeente die de Schriften kent (D.J. Zandbergen, eerder op Papua verschenen als interne uitgave onder de titel 'Gereformeerde Kanoniek')

 

 • Het voornemen is deze serie in de toekomst verder uit te breiden, o.a. met deeltjes over: De belijdende gemeente, en nog een aantal andere onderwerpen.

 

Voor de jeugd:

 • Hebt de Here Uw God lief! Werkboek zondagschool + handleiding (Inge Pol-Roos)

 

Regionale uitgaven (in overgangssituatie bij ontstaan LITINDO):

 • Magie en natuurgeneeswijzen (ds. J.P.D. Groen)
 • De geesten van overledenen (ds. J.P.D. Groen)

 

In samenwerking met andere instanties in Nederland:

 • Kijkbijbel (NBG / Kees de Kort, uitgegeven door een aantal partners, o.a. in OLINDO)
 • Zestien fundamentele documenten van het Calvinisme (red. dr. Th. van den End)

 

In voorbereiding:

 • Paulus: Pionier voor de Messias van Israël (prof. dr. J. van Bruggen)
 • Lest any man should boast: the Canons of Dordt Simply Explained (rev. Artur van Delden)
 • Het Woord vooraf (ds. E. Brink)
 • Ik hou zo van je! (ds. R. Visser) 
 • herziene uitgave van 'het Rode Boekje' van Elly Nieboer