Home / Ons Werk / Criteria

Criteria

Op grond van haar doelstelling en missie gelden voor de uitgaven van LITINDO de volgende criteria:

 

 1. Passend binnen de strategie van de 'maquette' van de basisbibliotheek:
  Uitgaven van LITINDO moeten een noodzakelijk geachte aanvulling vormen op wat reeds aan gereformeerde theologische literatuur in het Indonesisch voorhanden is, en passen in het streven naar een gereformeerde basisbibliotheek die het hele theologisch spectrum omvat.
 2. Gereformeerd van signatuur:
  Het zal moeten gaan om boeken, die uitgaan van de betrouwbaarheid van de Schrift als Gods Woord, zoals we dat belijden in onze gereformeerde belijdenisgeschriften.
 3. Breed inzetbaar in Indonesië, dus:
  1. Van boven-regionaal belang:
   Het onderwerp van een publicatie moet in principe van belang zijn voor heel Indonesië. LITINDO realiseert zich dat er regionaal soms publicaties nodig zijn voor de eigen kerken, waar in andere regio's niet veel mee gedaan kan worden (bv wegens aanpassing aan plaatselijk taal- of begripsniveau, of gerichtheid op een specifieke plaatselijke probleemstelling). LITINDO is echter van mening dat de regionale (zendings-)werkers de eerst-aangewezen personen zijn om dergelijke publicaties te behartigen (zoals de zendelingen in de verschillende regio's van de GGRI in het verleden altijd hebben gedaan).
  2. Inhoudelijk acceptabel voor heel Indonesië:
   LITINDO wil zich maximaal inspannen om in het geheel van de theologische inspanningen in Indonesië een positieve gereformeerde bijdrage te leveren. Dat betekent dat de publicaties van LITINDO qua niveau acceptabel moeten zijn voor de doorsnee kerken en theologische instellingen in Indonesië. Daarmee wil LITINDO structurele bijdragen leveren voor de theologische ontwikkeling op de langere termijn. LITINDO wil geen 'noodhulp' geven door het niveau aan te passen aan een ontstane locale inzinking. Het gezegde Wie schrijft, blijft geldt alleen voor boeken die een bepaald niveau hebben.
  3. Taalniveau acceptabel voor heel Indonesië:
   Publicaties die bestemd zijn voor heel Indonesië zullen zich moeten aanpassen aan de officieel voor het Indonesisch geldende maatstaven.