Home / Achtergrond / GGRI

GGRI

Het zendingswerk van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Indonesië vond plaats in afgelegen streken: het oosten van Sumba, het binnenland van West-Kalimantan, de oerwouden van zuidelijk Papua.

Toch hebben de zendelingen zich daar in het binnenland vanaf het begin gezet aan het produceren van eenvoudige leerboeken. Die werden dan gestencild of gefotokopieerd, veelal losbladig. In tropenhuizen heeft zulk materiaal geen lang leven! Later werden er boekjes per offsetdruk locaal vermenigvuldigd. Bekend is op Papua het zgn. rode boekje van Elly Nieboer: Bijbelverhalen aan de hand van eenvoudige tekeningen met summiere tekst in zeer eenvoudig Indonesisch. Drs. C.J. Haak schreef een commentaar op 1 en 2 Timoteüs, een handleiding voor de exegese, en een Gereformeerde Dogmatiek; ds. D.J. Zandbergen een uitvoerig commentaar op de Kerkorde. Op Kalimantan publiceerde ds. H.G. Gunnink een verklaring op Genesis. En op Sumba verscheen onder redactie van ds. J. Klamer en pdt. B. Radjah een Gereformeerd Kerkboek en schreef Inge Pol-Roos een zondagsschoolmethode, die later door LITINDO is uitgegeven.

Al deze uitgaven waren geschreven voor de plaatselijke bevolking en gericht op de daar geldende situatie. Ook het taalniveau was daarop aangepast. Vrijwel geen van deze boeken leent zich zonder verdere bewerking voor uitgave op de officiële algemene boekenmarkt in Indonesië.

LITINDO wil zich nadrukkelijk dienstbaar maken aan de kerken in heel Indonesië.