Home / Resultaten / Impact

Impact

Het succes en de legitimatie van LITINDO moet niet allereerst gezocht worden in statistische gegevens, zoals het aantal uitgegeven boeken, of het aantal verkochte exemplaren (in 2007 totaal al meer dan 100.000). Al geeft met name het laatste cijfer wel een indicatie, belangrijker is het te luisteren naar de reacties van kerken en christenen in Indonesië, waarvoor deze boeken geschreven zijn.

 

Algemeen

Indonesië heeft geen leescultuur zoals wij hier in Nederland, met een jaarlijkse boekenweek, en een periodieke boekenbijlage bij verschillende dagbladen. Desondanks is er een groeiende leeshonger te constateren. Overheid en burgers hechten groot belang aan onderwijs als sleutel voor verdere ontwikkeling. Dat stimuleert de vraag naar boeken enorm. Veel van onze boeken blijken voorradig te zijn in de christelijke boekwinkels in verschillende streken in Indonesië. Dat is een indicatie dat er inderdaad een markt voor is.

Op de inhoud van de boeken wordt meestal positief gereageerd. Wat daarin steeds terugkomt is dat in het materiaal rechtstreeks teruggegrepen wordt naar de Bijbel. Er worden in de boeken geen opvattingen van mensen verkondigd, waarbij de Bijbel dienst mag doen als rechtvaardiging van die menselijke standpunten, maar omgekeerd: de Bijbel is het uitgangspunt en ook het checkpunt. Een fijne reactie, die precies aangeeft wat LITINDO wil: de Bijbel laten spreken.
Van verschillende theologische opleidingen in Indonesië komen reacties binnen. Er wordt gevraagd of het tweede (aangekondigde) deel van een studieboek al verschenen is; blijkbaar heeft die school het eerste deel al op de tentamenlijst gezet. Andere hogescholen vragen of LITINDO niet jaarlijks kan langskomen voor een serie gastcolleges.

 

 

GGRI

LITINDO is een project dat wortelt in de Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia (GGRI, Gereformeerde Kerken in Indonesië). Deze kerken zijn ontstaan uit het zendingswerk in de provincies Papua, Kalimantan Barat en op de eilanden Sumba, Sabu en Timor in de provincie Nusa Tenggara Timur (NTT). Ten tijde van het ontstaan van LITINDO was er in elke regio een eigen theologische opleiding van middelbaar niveau. Door verschillende oorzaken is de opleiding op Papua inmiddels opgeheven.

Het werk van LITINDO vormde een vast agendapunt op de 4-jaarlijkse landelijke GGRI-conferenties. Elke conferentie onderstreepte het belang van het werk van LITINDO, en vroeg om voortzetting van het werk.

 

 

Ds. Dara Hae Doko, toenmalig rector van de Middelbare Theologische School in Waimarangu (Sumba, NTT), zei in 2008 over het belang van LITINDO voor de toekomst van de GGRI:

"De boeken van LITINDO worden onze toekomstige kameraden. Jullie zendelingen gaan allemaal een keer weg, en dan is het gebeurd. Maar die boeken van LITINDO, die blijven altijd bij ons, dat worden de trouwe kameraden van de toekomst..."

 

Ook de in februari 2012 gehouden 1e nationale synode van de GGRI was onverdeeld positief over ons werk:


Ds. Pila Njuka (Sumba): Heel veel dank aan LITINDO, dat nu al zoveel jaren werkt voor de GGRI. Het is onze partner. We spreken de hoop uit dat de bezoeken van LITINDO doorgaan. LITINDO is in ons hart! Werk met vreugde door, tot eer van de naam van de Here in Indonesië.
Ds. Madah Biha (Kupang): Veel dank voor de commitment van LITINDO. Buitengewoon, dat er nu drie fulltime schrijvers zijn! Een boek als Candlestand hoort in ieder huis van de GGRI te liggen. 
Ds. Yohanes Atil (Kalimantan): Wij spreken ook onze dank uit voor het werk van LITINDO. Wat door LITINDO wordt gepubliceerd helpt predikanten, evangelisten en kerkeraadsleden enorm. We willen dat LITINDO haar werk voor de GGRI voortzet.
Ds. Markus Kawangtet (Papua): Destijds op de STM drilde ds. Haak ons in de exegese; voor ons was dat als het je door een dicht struikgewas heen worstelen. Daarna kwam LITINDO. Er zijn reeds veel boeken door LITINDO gepubliceerd die ons erg helpen bij het werk in de gemeente en het begeleiden van de evangelisten. LITINDO is een partner waar we graag mee verder willen werken. 


Gehoord de bespreking sprak de synode uit:
1) LITINDO heeft een vaste plek in het hart van de GGRI, en wij blijven LITINDO dragen in onze gebeden.
2) Wij spreken onze dank uit voor het werk van LITINDO, dat wij van groot nut vinden voor de dienaren van de Heer in de GGRI.

3) Er zal een brief gestuurd worden aan LITINDO waarin één en ander onder woorden zal worden gebracht.

 

 

 

 

Gereja Jemaat-Jemaat Protestan di Indonesia

De GJPI op Papua, voortgekomen uit het zendingswerk van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, behoort vanaf het begin tot de trouwe afnemers van de boeken van LITINDO. Al in de jaren '80 en '90 werd er door de docenten van de theologische opleiding in Passvalley dankbaar gebruik gemaakt van materiaal dat door zendeling van de GK(v) in Boma werd geproduceerd. Ook op de onlangs opgerichte Theologische opleiding in Wamena is dat het geval. LITINDO-auteurs zijn er altijd hartelijk welkom.

 

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia

De Raad van Kerken van Indonesië kwam naar aanleiding van het verschijnen van de serie Gemeenteopbouw met een brief waarin ze uitspraken dat deze 4 titels

"bijzonder geschikt zijn om als leidraad te dienen voor synoden / kerken, om het niveau van de ambtelijke bediening te verbeteren, en om tevens de administratie van al haar activiteiten beter te ordenen. Goed geordend materiaal, informatief, en precies wat we juist nu nodig hebben."

De PGI stelde voor om elke kerkeraad van de aangesloten kerken (in 1997 waren dat er 70, met totaal 10,5 miljoen leden) een set van deze boekjes te sturen. Door gebrek aan financiële middelen is dat plan nooit gerealiseerd. Wel kwamen er bestellingen van o.a.:

  • de Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM, de Christelijke Evangelische Kerk van Minahasa op Noord-Sulawesi, ruim 600.000 leden)
  • de Huria Kristen Batak Protestan (HKBP, de grote volkskerk op Sumatra met ca. 2,5 miljoen leden)
  • De Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST, een kerk van ongeveer 160.000 leden over ca. 340 gemeenten op Midden Sulawesi) bestelde van de hele serie in één keer 400 exemplaren
  • Het departement van Godsdienstzaken in Jakarta bestelde van elke titel 70 exemplaren

Helaas heeft LITINDO tot op heden geen kans gezien om genoemde kerken te bezoeken op één van haar werkreizen.

 

Gereja Protestan Maluku

De GPM op de Molukken telt ca. 450.000 leden over bijna 800 gemeenten. Bij verschijnen van de eerste uitgaven van LITINDO, de serie Gemeenteopbouw, kwam er van de synode van de Molukse kerken een officiële brief aan de uitgever met het verzoek om méér van dergelijke literatuur. Door de politieke onrust op Ambon kwam het pas in 2006 tot een bezoek van LITINDO aan deze kerken. Ook in 2008 werd de field-testing gedaan aan de theologische faculteit van de Christelijke Universiteit (UKIM) op Ambon.

 

SETIA

Vanaf ca. 2000 werd de theologische hogeschool SETIA een structurele afnemer van de boeken van LITINDO, doordat verschillende boeken op het curriculum kwamen te staan van deze veruit de grootste theologische opleiding in Indonesië. Via de centrale vestiging in Jakarta kwamen er ook contacten met de regionale afdeling van SETIA in Ngabang op Kalimantan, en met de Banua Niha Keriso Protestan (BNKP, de protestantse Christelijke Kerk op Nias, met ca. 325.000 leden). LITINDO auteurs brengen met vaste regelmaat een bezoek aan SETIA, en ook de kerken op Nias zijn op herhaalde uitnodiging al eens bezocht.

 

Gereja Kristen Jawa Tengah Utara

De GKJTU, de Christelijke Kerk op Java Midden-ten-noorden, is een relatief kleine kerkgemeenschap (ca. 18.000 leden) in de omgeving van Salatiga. In het kader van het schrijven van het handboek over belijdenissen kwam er schriftelijk contact met deze kerken, die bezig waren een hedendaagse aanvulling op de Heidelbergse Catechismus op te stellen. Recent kwam er nu van deze kerken een verzoek binnen om materiaal over de Heidelbergse Catechismus. Inmiddels hebben zowel ds. Groen als ds. Venema een bezoek gebracht aan deze kerken, en ook voor 2012 staat er een seminar voor hun predikantan op het programma.

 

Maleisië

Sommige van onze boeken gaan wegen die voor predikers soms onbegaanbaar zijn. Zo hebben sommige van onze boeken hun weg gevonden naar Maleisië. Niet alleen is er in Maleisië een Indonesische gemeenschap, maar ook grenst het gebied van de GGRI op Kalimantan Barat aan het Maleisische deel van het eiland Borneo.