Home / Ons Werk / Introduceren

Introduceren

Om de uitgegeven boeken ook in de afgelegen gebieden in Indonesië aan de man te brengen, is een goede presentatie en promotie essentieel. Een advertentie-campagne is weinig effectief: periodieken worden voornamelijk in de stedelijke gebieden gelezen, zodat het merendeel van de predikanten, evangelisten, en verdere gemeenteleden daarmee niet worden bereikt. De auteurs besteden er op hun bezoeken aan Indonesië uiteraard de nodige aandacht aan, maar ook dan wordt slechts een aantal mensen in een bepaald gebied bereikt. Daarom is LITINDO bezig een netwerk van Litindo-agenten op te zetten. Het streven is om in zoveel mogelijk gebieden een Litindo-agent aan te stellen die als taak krijgt de promotie van de boeken van LITINDO, en eventuele hulp bij het bestellen ervan. Het is de bedoeling dat een centrale Litindo-agent in Jakarta het netwerk gaat aansturen en begeleiden.

Het beperkte netwerk van (christelijke) boekwinkels in Indonesië bemoeilijkt een efficiënte distributie naar alle doelgroepen. Het merendeel van de potentiële kopers woont zo ver van de dichtstbijzijnde boekwinkel af, dat ze daar hoogst zelden komen.

Een derde probleem is de slechte economische situatie waarin de meeste christenen leven, zeker buiten Java. Daardoor is de prijs van de boeken vaak een verhindering om ze aan te schaffen. Helaas zijn de financiën die LITINDO ter beschikking heeft niet toereikend om de boeken tegen gesubsidieerde prijs ter beschikking te stellen. Daarvoor doet LITINDO een beroep op de buitenlandse partner-organisaties van de betreffende kerken in Indonesië.