Home / Over LITINDO

Over LITINDO

Wie wij zijn

LITINDO houdt zich bezig met het schrijven, vertalen, publiceren en distribueren van gereformeerde theologische literatuur ten behoeve van de kerken in Indonesië.

Lees meer ›

Visie en Missie

LITINDO wil werken aan een verantwoorde basis-bibliotheek van gereformeerde boeken in de Indonesische taal, die het hele spectrum van theologische vakken bestrijkt en bruikbaar is voor zowel theologen als andere geledingen in de christelijke gemeenten.

Lees meer ›

Logo

Het logo van LITINDO wil tot uitdrukking brengen wat we met ons werk beogen. Het is opgebouwd uit de letters L, I en T. Dat staat voor Literatur, Indonesia en Teologia.

Lees meer ›

Organisatie

LITINDO is een samenwerkingsproject van de Indonesische GGRI en haar Nederlandse zusterkerken, de GKV. Het begin van LITINDO ligt in een uitdrukkelijk verzoek van de GGRI aan de GKV: "Als u geen zendelingen meer kunt sturen, stuur dan boeken!"

Lees meer ›

Medewerkers

Medewerkers en betrokkenen van LITINDO.

Lees meer ›

Samenwerking

LITINDO is niet de enige instantie die zich bezig houdt met productie van Theologische literatuur in Indonesië...

Lees meer ›

Bibliotheek

LITINDO heeft geen kantoor, de auteurs doen hun werk thuis. Wel heeft LITINDO...

Lees meer ›

Documentatie

Voor het openen van de volgende documenten heeft u Adobe Acrobat Reader nodig...

Lees meer ›