Home / Over LITINDO / Bibliotheek

Bibliotheek

LITINDO heeft geen kantoor, de auteurs doen hun werk thuis. Wel heeft LITINDO een kamer in het Gbouw in Zwolle, het zgn. Scriptorium, waar de vergaderingen van de Redactieraad en het Schrijversberaad doorgaans worden gehouden. Daar staat ook de bibliotheek, die bestaat uit een groot aantal Indonesische theologische publicaties.