Home / Over LITINDO / Logo

Logo

Het logo van LITINDO wil tot uitdrukking brengen wat we met ons werk beogen. Het is opgebouwd uit de letters L, I en T. Dat staat voor Literatur, Indonesia en Teologi. Deze letters vormen grafisch een boek, een verwijzing naar de Bijbel. In verband met de doelstelling van LITINDO natuurlijk ook een verwijzing naar boeken. Met een variant op Romeinen 10:8 zouden we kunnen zeggen: "het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart - en dat betekent: de boodschap van het geloof die wij in onze boeken tot u brengen". Boeken voor de opbouw van kerken in Indonesië.

Deze levenskracht van boeken wordt uitgebeeld door het vlammetje in het logo: vuur dat blijft branden. Wie schrijft, blijft! Tegelijk is deze vlam ook een teken van willen ontsteken, steeds meer, van geloof, vertrouwen en christelijke gehoorzaamheid. Teken van waakzaamheid en van licht in het duister.