Home / Over LITINDO / Medewerkers

Medewerkers

Indonesië:

 

 

 

 

Mevr. Widyowati Purwanto

Zij is de echtgenote van de in Kampen (Oudestraat) gepromoveerde dr. L. Purwanto, tegenwoordig lid van de Synode van de Gereja Kristen Indonesia (GKI). Zelf was zij daarvóór correctrice bij één van de landelijke dagbladen in Indonesië. Toen ze in verband met de studie van haar man in Kampen woonde, heeft ze al veel werk verzet voor LITINDO. Ook na hun terugkeer naar Indonesië is ze voor LITINDO correctiewerk blijven doen.

 

 

 

Mevr. Mariam M. Allung

Zij is de echtgenote van Marianus Waang, één van de recent in Kampen (Broederweg) verder opgeleide docenten van SETIA. Na terugkeer naar Indonesië is ze voor LITINDO gaan vertalen. 

 

 

 

 

  

Mevr. Warniman Daeli

Zij is de echtgenote van Yusup Lifire, eveneens één van de recent in Kampen (Broederweg) verder opgeleide docenten van SETIA. Zij is voor LITINDO begonnen met het vertalen van materiaal voor de jeugd.

 

 

 

 

 

In dankbare herinnering:

 

Mevr. Amsyati Susilaradeya

Vrijwel vanaf het begin van LITINDO tot aan haar overlijden op 8 augustus 2009, is mevrouw Amsy Susilaradeya betrokken geweest bij het werk van LITINDO. Vóór haar pensionering werkte ze als vertaalster bij één van de grote dagbladen in Indonesië. Ook gaf ze cursussen Indonesisch op het Erasmushuis (de Nederlandse ambassade in Jakarta). Ze sprak uitstekend Nederlands. Ze heeft indertijd meegewerkt aan de Indonesische Groot Nieuws-vertaling van de Bijbel. Tot op het allerlaatst is ze bezig geweest met het verlaten van boeken voor LITINDO. Ze is 80 jaar geworden. 

 

 

Nederland:

 

Ds. J.P.D. (Jaap) Groen

Ds. Groen werkte van 1978-1994 als zendeling in het gebied van de Kombai-stam in het binnenland van Papua. In die tijd publiceerde hij enkele kleine boekjes voor de GGRI op Papua, alsook een studie over Kakuarumu, een vorm van zwarte magie. Bij repatriëring in 1994 kreeg hij op verzoek van het curatorium van de toenmalige Theologische Middelbare Opleiding in Boma van de kerken in Nederland gelegenheid om te gaan werken aan de afronding van een aantal op Papua begonnen schrijfprojecten. In dezelfde tijd werd besloten het team van LITINDO uit te breiden van twee naar drie, en ging hij voor LITINDO werken. Zijn schrijfopdrachten werden toen ingebracht in het programma van LITINDO.

Geschreven:

 • "Magie en natuurgeneeswijzen" (uitgave voor kerken op Papua)
 • "De geesten van overledenen" (uitgave voor kerken op Papua)
 • "Ik kom spoedig!" - Commentaar op Openbaring
 • "Geroepen om te belijden" - Handboek symboliek (over belijdenisgeschriften)

Bewerkt:

 • Prof. dr. J. van Bruggen, Wie maakte de Bijbel?

Gecorrigeerd (in samenwerking met anderen):

 • Dr. Th. van den End, Enam Belas Dokumen Dasar Calvinisme 
 • Prof. dr. J. van Bruggen, Markus - Het Evangelie volgens Petrus
 • Candlestand Statement (IRTT)

 

Ds. G. (Gerrit) Riemer

Als zoon van een boekverkoper groeide Ds. Riemer op tussen de boeken. Van 1981-1991 werkte hij als zendeling in het gebied van de Citak in het zuidelijk deel van het binnenland van Papua. Na repatriëring ontving hij van de kerken in Nederland gelegenheid een schrijfopdracht. Dat was het begin van wat in de volgende jaren uitgroeide tot LITINDO. Vanaf 1998 ging hij voor 50% werken voor IRTT (Intercultural Reformed Theological Training, nu de trainings-afdeling van DVN). Vanaf 1 april 2012 werkt hij weer fulltime voor LITINDO.

Geschreven:

 • Vier deeltjes in de serie gemeenteopbouw (later vertaald in het Frans, Portugees en Pidgin)
 • handboek liturgiek
 • handboek catechetiek
 • over geschiedenis en identiteit van de GGRI

Bewerkt:

 • Tj. Boersma, De Bijbel is geen Puzzelboek
 • J.J. Schreuder, De kinderdoop
 • Prof. dr. J.W. Maris, De charismatische beweging en wij

Gecorrigeerd (in samenwerking met anderen):

 • Dr. Th. van den End, Enam Belas Dokumen Dasar Calvinisme
 • Prof. dr. J. van Bruggen, Christus op aarde
 • Ds. C. Bijl, Zo arm als Job

 

Ds. H. (Henk) Venema

"Paheng" - zoals hij in Indonesië bekend staat - werkte van 1981-1992 op verschillende plaatsen in het binnenland van Papua. Na zijn repatriëring behaalde hij in 1996 zijn doctoraal, hoofdvak missiologie. Van 2000-2003 werd hij door LITINDO uitgeleend aan SETIA en was hij docent aan deze opleiding in Jakarta. Na terugkeer uit Jakarta ging hij voor 50% voor LITINDO werken, en werd hij daarnaast gemeentepredikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Onnen. Vanaf 1 april 2012 werkt hij weer fulltime voor LITINDO.

Geschreven:

 • Handboek missiologie
 • "Nieuw leven" (over reculturatie, aan de hand van casus sagorupsenfeest)
 • "De Heilige Schrift - voor ons" (handleiding historisch-christologische exegese)

Gecorrigeerd (in samenwerking met anderen)

 • Dr. Th. van den End, Enam Belas Dokumen Dasar Calvinisme
 • Prof. Dr. J. van Bruggen, Christus op aarde
 • Prof. Dr. J. van Bruggen, Het lezen van de Bijbel
 • Ds. C. van den Berg, Proces om de volken

 

Hoewel de LITINDO-auteurs dus alle drie hun zendingservaring op Papua hebben opgedaan, hebben ze zich intussen door hun herhaalde werkreizen naar Kalimantan en Sumba/NTT en andere gebieden goed ingewerkt in de situatie in de rest van Indonesië. Ze zijn daarmee steeds meer 'losgekomen' van Papua en werken nu voluit voor de gezamenlijke GGRI en andere Indonesische kerken en opleidingen.

 

Naast de drie auteurs in dienst van LITINDO worden incidenteel ook andere oud-zendingswerkers ingeschakeld.

 

Vanaf het begin probeert LITINDO capabele theologen in Indonesië zelf aan het schrijven te krijgen. Helaas tot nu toe zonder veel succes. De mensen die capabel zijn, zijn ook verder zo bekwaam dat ze door hun kerken op allerlei terreinen worden ingezet, zodat ze gewoon geen tijd hebben om ook nog iets te gaan schrijven.

Momenteel wordt er gewerkt aan het uitgeven van bundels doctoraal-scripties.