Home / Over LITINDO / Organisatie

Organisatie

 

LITINDO is een samenwerkingsproject van de Indonesische GGRI en haar Nederlandse zusterkerken, de GKV. Het begin van LITINDO ligt in een uitdrukkelijk verzoek van de GGRI aan de GKV: "Als u geen zendelingen meer kunt sturen, stuur dan boeken!"

Vanaf 1991 wordt op elke landelijke conferentie van de GGRI geïnventariseerd welke wensen er leven. LITINDO werkt aan de hand van wat door deze conferenties wordt gevraagd. LITINDO is dus geen vorm van hulp die door de Nederlandse kerken aan de kerken in Indonesië wordt opgedrongen, maar een positief ingaan op een door kerken in Indonesië kenbaar gemaakte behoefte.

In de loop van het project ontstonden er ook contacten met andere kerken en opleidingen in Indonesië. Omdat LITINDO alle kerken wil dienen met haar uitgaven, is er ook ruimte voor inbreng vanuit andere kerkelijke instanties in Indonesië om hun verlangens kenbaar te maken.

In Nederland viel LITINDO aanvankelijk onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de zendende instanties die banden met Indonesië hadden. Vanaf 2000 valt LITINDO onder verantwoordelijkheid van de Groninger Zendingsdeputaten, aangesteld door de kerken van de classis Groningen van de GKV.

De GZD laat zich bij haar werk adviseren door de Redactieraad, die bestaat uit een aantal oud-zendelingen die in Indonesië werkzaam zijn geweest.

De auteurs vallen als predikant onder de kerkenraad van Onnen, één van de kerken van de classis Groningen. Voor hun LITINDO-werk zijn ze rechtstreeks verantwoording schuldig aan de GZD, die op haar beurt rapporteert aan de classis.