Home / Over LITINDO / Wie wij zijn

Wie wij zijn

LITINDO houdt zich bezig met het schrijven, vertalen, publiceren en distribueren van gereformeerde theologische literatuur ten behoeve van de kerken in Indonesië.

 

LITINDO is ontstaan vanuit de Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia (GGRI, Gereformeerde Kerken in Indonesië), en de zending van de. Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Nederland (GKV).

In 1987 sprak de landelijke conferentie van de drie regio's van de GGRI (Kalimantan-Barat, NTT, en Papua) de behoefte uit aan Gereformeerde literatuur, en drong aan op de publicatie van met name studieboeken en verklaringen op Bijbel, belijdenis en kerkorde. Drie jaar later werd vanuit Papua aan de zending van de GKV voorgesteld om een tweetal gerepatrieerde zendingswerkers voor dit werk aan te trekken en vrij te stellen. Na uitvoerig beraad namen deze kerken eind 1991 het besluit om een project op te starten voor de theologische literatuurvoorziening in Indonesië. Zij zagen dit als een verlengstuk van het zendingswerk in de theologische opleiding en toerusting zoals die toen gegeven werd via tal van cursussen en aan de regionale theologische opleidingen in Waimarangu (Sumba, NTT), Sentagi (Kalimantan Barat) en in Boma (Papua). Het project krijgt als naam mee: LITINDO, wat staat voor: LIteratur Teologi dalam bahasa INDOnesia, oftewel: Theologische Literatuur in het Indonesisch.

 

LITINDO valt onder verantwoordelijkheid van de Groninger Zendingsdeputaten (GZD) van de classis Groningen van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).