Home / Doneren / Projecten

Projecten

Litindo wordt gedragen door de 10 gemeenten in de classis Groningen van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt). De financien worden bijeengebracht door een jaarlijks quotum, berekend op grond van het aantal zielen in de verschillende gemeenten.

Het aantal leden in deze kerken loopt al geruime tijd terug. Jaarlijks vertrekken zo'n 100 leden naar kerken buiten de classis. Daardoor lopen ook de inkomsten van Litindo nu al jarenlang achteruit, en het ziet er niet naar uit dat daar binnenkort verandering in zal komen. Omdat daardoor de financiering van het Litindo-programma voor de komende jaren structureel in gevaar kwam, is er in het najaar van 2011 een financiële actie ghouden onder de leden van de kerken van de classis Groningen. Er kwamen veel toezeggingen binnen, en ook giften uit andere delen van het land. De actie werd boven bidden en denken gezegend, en maakte het zelfs mogelijk dat de beide parttime docenten (de Riemer en ds. Venema) weer voor fulltime in dienst genomen konden worden! Wie nog eens wil terugkijken op het verloop van deze actie kan daarover hier het één en ander lezen en zien. 

De niet-personele kosten zijn zoveel mogelijk in projecten ondergebracht. 

 

Herhaaldelijk staat bij de projecten ook de post drukkosten vermeld. Dat is omdat de christelijke uitgeverijen in Indonesië waarbij wij onze boeken uitgeven, zelf vaak geen kapitaal hebben om de uitgave te bekostigen. Ze werken stuk voor stuk zonder winstoogmerk. In de praktijk is het daarom meestal zo, dat Litindo de kosten van de eerste uitgave betaalt. Uit de opbrengst van de verkoop van de eerste oplage wordt dan na verloop van tijd door de uitgever zelf een volgende druk gefinancierd.