Home / Resultaten / Spin-Off

Spin-Off

Uit het werk van LITINDO zijn enkele andere projecten ontstaan:

 

CeriA

In 1999 ging op initiatief van LITINDO het project CeriA van start. Omdat het project van de vertaling en uitgave van wat wel "de Kijkbijbel van Kees de Kort" wordt genoemd te groot was voor LITINDO alleen, werd steun gezocht en gevonden bij een aantal andere instanties, m.n. De Verre Naasten (DVN), de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en de Zending van de Christelijke Gereformeerde Kerken (ZCGK). Inmiddels is het boek verschenen bij het Indonesische Bijbelgenootschap onder de titel Kabar Baik CeriA. Van een aantal verhalen zijn ook afzonderlijke kleine deeltjes uitgegeven.

Vanaf het begin was de vertaling van dit boek geen doel op zichzelf. Het idee erachter was vooral het stimuleren van beter Bijbels onderwijs o.a. met behulp van interactief vertellen aan de hand van deze Bijbel, die dus als Vertelbijbel is bedoeld. DVN gaf ondersteuning bij een professionele uitwerking van een onderwijskundig programma. Zo is er cursusmateriaal ontwikkeld voor zondagschoolleiders en leerkrachten. Gedurende seminars van een kleine week gaan deze hiermee aan de slag. Deels door theorie-lessen, maar vooral door ruim gelegenheid te geven tot praktische oefeningen met gerichte feedback. Er blijkt vanuit allerlei scholen en kerken veel belangstelling en enthousiasme voor deze manier van omgaan met Bijbels onderwijs. Niet alleen het interactieve aspect wordt gewaardeerd, maar ook de aandacht die besteed wordt aan de 'heilshistorische lijn' en Gods handelen met mensen. Dit in tegenstelling tot een veelal moralistisch en exemplarisch gebruik van Bijbelverhalen.

Er liggen hier nog veel mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan goed Bijbels onderwijs aan de scholen en kerken in Indonesië. Daarom wordt nu ook gewerkt aan het opstellen van goed voorbereidings- en verwerkingsmateriaal. In Nederland is Henk Oostra hier mee bezig; hij was van 1981-1987 als onderwijskundige werkzaam op het zendingsterrein van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) op Kalimantan-Barat. In Indonesië is Yanto Soetianto (universitair afgestudeerd op management en accountancy, studeerde theologie in Amerika, en studeerde af op missiology en child development aan het Tyndale College in Amstelveen.) actief om het CeriA-werk in Indonesië te coördineren en verder uit te bouwen.

Om dit werk mogelijk te maken, steunen verschillende christelijke (zendings)organisaties CeriA met subsidies. Daarnaast kan men zich aanmelden bij de Vriendenkring CeriA. Een aanmeldingsformulier is te vinden op de eigen website van dit project. Daar is ook meer gedetailleerde informatie te vinden.

 

SETIA

Door middel van onze boeken kwam LITINDO op een gegeven moment in contact met docenten van de theologische opleiding SETIA in Jakarta. Dat resulteerde in een uitgebreid hulpverleningsproject. Dit project, dat tot voor kort onder de verantwoordelijkheid van de GZD viel, is per 1 januari 1012 overgedragen aan de OZD.