Home / Ons Werk / Uitgeven

Uitgeven

In de meeste gevallen stelt ook de uitgever nog weer wijzigingen voor. Verder is er het overleg over eventuele illustraties, het omslag, etc., tot met het fiatteren van de laatste drukproeven. Dan pas zit het aandeel van de auteur er eindelijk op. 

Voor het uitgeven van haar boeken werkt LITINDO samen met een aantal christelijke uitgevers in Indonesië:

 

 

Yayasan Komunikasi 'Bina Kasih' (Stichting voor communicatie 'Opbouw in de liefde')

Tot voor kort stond deze uitgeverij onder de strakke leiding van de in 2007 overleden directeur H.A. Oppusunggu. Hij was een gedreven man met een brede blik en een uitgesproken visie. Zijn uitgeverij wil alleen literatuur op de markt brengen met een duidelijk, Schriftuurlijke signatuur. Hij was wars van alle Schriftkritiek, maar ook van een ver doorgevoerd fundamentalisme moest hij niets hebben, evenmin als van boeken met een zwaar charismatisch accent. Hij maakte zich zorgen over de huidige kerk-generatie, die voor een groot deel in slaap gesukkeld is, en zich niet opmaakt voor de geestelijke strijd van de komende tijd. Oppusunggu zag zijn werk als een voluit missionaire taak binnen Indonesië, en geloofde in de kracht van het geschreven woord. Veel boeken van LITINDO spraken hem erg aan, omdat het boeken zijn met een consequente theologie, gebaseerd op de autoriteit van de Bijbel als Gods Woord.

Hij was van mening dat we ons vooral ook op de jeugd moeten richten. Vandaar dat hij het Indonesisch van de boeken van LITINDO zelf nog weer bijna helemaal herschreef, om het taalkleed zo fris mogelijk te maken. Dat nam veel tijd, maar het resultaat mocht er zijn!

Bina Kasih is maar een kleine uitgeverij, gevestigd in Jakarta, maar wat ze uitgeeft is van hoge kwaliteit. Momenteel wordt deze uitgeverij in de geest van Oppusunggu geleid door een driemanschap.

Uitgaven LITINDO bij YKBK:

 • Serie gemeenteopbouw (6 deeltjes, ds. G. Riemer, Joh. Veldhuizen, ds. D.J. Zandbergen)
 • Handboeken catechetiek, liturgiek, missiologie (resp. ds. Riemer en ds. Venema)
 • Zo rijk als Job (ds. C. Bijl)
 • Zondagschoolboek (handleiding en werkboek; Inge Pol-Roos)
 • "Nieuw leven" (over reculturatie, aan de hand van casus sagorupsenfeest)
 • "De Heilige Schrift - voor ons!" (handleiding historisch-christologische exegese; ds. H. Venema)
 • Het lezen van de Bijbel (Prof. Dr. J. van Bruggen)
 • Proces om de volken (ds. C. van den Berg)
 • Roep Mij aan (H. Westerink)

 

 

Badan Penerbit Kristen 'Gunung Mulia'

Na de 2e Wereldoorlog werd onder druk van de omstandigheden een Nood-commissie Kerk en Zending opgericht. In deze commissie speelde wijlen dr. J. Verkuyl een belangrijke rol. In 1950 krijgt deze commissie de naam: Badan Penerbit Kristen (BPK), uitgever van christelijke literatuur in Indonesië. Vanaf dat moment ziet een groot aantal boeken het licht. Het is momenteel de grootste en meest bekende christelijke uitgeverij in Indonesië, gevestigd in Jakarta.

Nog voor het ontstaan van LITINDO werden bij deze uitgever op initiatief van de zending de vertalingen van Verantwoord Handelen (prof. dr. J. Douma) en Als Huisverzorger Gods (dr. A.N. Hendriks) uitgegeven. Beide titels zijn nog steeds in de handel, en hebben al verscheidene herdrukken gekregen.

Uitgaven LITINDO bij BPK:

 • "Zestien fundamentele documenten van het Calvinisme" (uitgave dr. Van den End)
 • Christus op aarde (prof. dr. J. van Bruggen)
 • Markus - Het Evangelie volgens Petrus (prof. dr. J. van Bruggen)
 • "Geschiedenis en identiteit van de GGRI" (ds. G. Riemer)
 • Candlestand Statement (IRTT)
 • "Geroepen om te belijden" (ds. Jaap Groen)
   

 

 

Momentum

Via STTRII (een theologische hogeschool in Jakarta) kwam LITINDO in contact met Momentum Christian Literature, een uitgeverij van reformed-evangelische signatuur, indertijd energiek geleid door ds. Sutjipto Subeno. Toen hij eens op bezoek in Nederland een bezoek bracht aan de Theologische Universiteit in Kampen, reageerde hij op het zien van de bibliotheek: "Kan LITINDO er niet voor zorgen dat er nog veel en veel meer boeken in het Indonesisch worden vertaald? Ik sta klaar om ze uit te geven. Dit is waar wij behoefte aan hebben!". Inmiddels zijn verschillende boeken van LITINDO in snel tempo door Momentum op de markt gebracht. Momentum is gevestigd in Surabaya.

Uitgaven LITINDO bij Momentum:

 • De Bijbel is geen Puzzelboek (ds. Tj. Boersma, bewerking ds. G. Riemer)
 • De kinderdoop (ds. J.J. Schreuder, bewerking ds. G. Riemer)
 • Wie maakte de Bijbel? (prof. dr. J. van Bruggen, bewerking ds. J.P.D. Groen)
 • "Ik kom spoedig. Commentaar op Openbaring" (ds. J.P.D. Groen)
 • De charismatische beweging (prof. dr. J.W. Maris, bewerking ds. G. Riemer)

 

 

Lembaga Alkitab Indonesia (LAI, Indonesisch Bijbelgenootschap)

Incidenteel wordt iets uitgegeven bij het Indonesische Bijbelgenootschap. Dat kan alleen als dit direct te maken heeft met Bijbelvertaling.

Uitgaven LITINDO bij LAI:

 • Kijkbijbel (NBG / Kees de Kort; project in samenwerking met o.a. partners OLINDO)