Home / Ons Werk

Ons Werk

Criteria

Op grond van haar doelstelling en missie gelden voor de uitgaven van LITINDO de volgende criteria: Passend binnen de strategie van de 'maquette' van de basisbibliotheek, Gereformeerd van signatuur en Breed inzetbaar in Indonesië.

Lees meer ›

Productie

Voor iedere verzoek van de GGRI (of een andere kerkelijke instantie in Indonesië) voor een door LITINDO te schrijven of te vertalen boek, gaat LITINDO eerst na of er over het betreffende onderwerp al niet een boek in het Indonesisch is uitgegeven.

Lees meer ›

Uitgeven

In de meeste gevallen stelt ook de uitgever nog weer wijzigingen voor. Verder is er het overleg over eventuele illustraties, de omslag, etc., tot met het fiatteren van de laatste drukproeven het aandeel van de auteur er eindelijk op zit.

Lees meer ›

Introduceren

Om de uitgegeven boeken ook in de afgelegen gebieden in Indonesië aan de man te brengen, is een goede presentatie en promotie essentieel. Een advertentie-campagne is weinig effectief: periodieken worden voornamelijk in de stedelijke gebieden gelezen.

Lees meer ›

Werkreizen

De auteurs van LITINDO gaan regelmatig op werkreis naar Indonesië. Zowel voor henzelf als voor het project zijn deze reizen van essentieel belang.

Lees meer ›